Privacy Statement

Vaša privatnost nam je jako bitna. Od vas ćemo tražiti ime i email adresu kada ostavljate komentar na našim postovima ali ti podaci nikad neće biti dijeljeni.

GadgetBH koristi kompanije kao što su Google Adsense u svrhu prikaza reklama. Moguće je da te kompanije koriste informacije o vašim posjetama ovoj i drugim web stranicama da bi vam prikazale reklame o stvarima i uslugama koje vas mogu zanimati.

Informacije koje Adsense ima o vama većinom ne sadrže nikakve privatne podatke kao što su ime, email adresa ili druge lične podatke osim u slučaju da ste ih vi lično dali pri odgovoru na njihove email adrese.

Više informacija o ovim praksama kao i informacije kako isključiti neke od stvari koje markting kompanije prikupljaju o vama možete naći na Network Advertising Intiative web stranici.